Gwarancja 30 lat

WARUNKI GWARANCJI 30-TO LETNIEJ

 1. Okres gwarancji zaczyna się z chwilą zakupu elementów do budowy kominów.
 2. Gwarancja obejmuje tylko elementy betonowe i szamotowe zakupione w firmie Kominy ze Źródła KZZ Antoni Dąbrowski
 3. Komin należy zbudować zgodnie ze sztuką budowlaną (instrukcją montażu).
 4. Komin wraz z przyłączonym urządzeniem grzewczym należy oddać do odbioru mistrzowi kominiarskiemu.
 5. Eksploatacja komina:
  1. komin należy rozgrzewać powoli szczególnie po dłuższej przerwie eksploatacyjnej i przy niskich temperaturach zewnętrznych,
  2. przyłączane urządzenia grzewcze powinny być atestowane,
  3. przewody kominowe posiadają gwarancje na odprowadzanie dymu do temperatury 600 stopni C (nie służą do odprowadzania dymu ze śmieci tj, gumy, plastiku, styropianu, paneli itp.)
  4. przewody kominowe należy czyścić:
   • dymowe – 4 razy w okrasie rocznej eksploatacji,
   • spalinowe i wentylacyjne – 2 razy w okresie rocznej eksploatacji.

   Powyższe czynności należy zlecić odpowiednim służbom kominiarskim,

  5. w/w obowiązek ciąży na właścicielu budynku (kominów)Dz. U. Nr 121 z 11 lipca 2003 r.,
   Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.,
   Dz. U. Nr 74 poz.836 z dnia 16 sierpnia 1996r.
 6. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.
 7. Reklamacje należy zgłosić na piśmie najszybciej, po zauważeniu uszkodzenia komina i jego elementów lub w razie jego złego funkcjonowania.
 8. Do reklamacji należy dołączyć książeczkę kominiarską oraz umożliwić wgląd do komina jak i urządzenia grzewczego (kotła, pieca lub kominka).

Antoni Dąbrowski
Właściciel